Öğretim Elemanı Detayları
Adı Prof. Dr. Mehmet Şirin Çıkar
Görevi Dekan Yardımcısı
Diğer Görevi Ana Bilim Dalı Başkanı
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı
Özgeçmiş Adı Soyadı: Mehmet Şirin ÇIKAR
Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1970
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Doğu Dilleri/Arap Dili ve Edebiyatı Atatürk Üniversitesi 1992
Y. Lisans Temel İslam Bilimleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1995
Doktora Temel İslam Bilimleri/Arap Dili ve Belagatı Marmara Üniversitesi 2001
Doçentlik Arap Dili ve Belağatı 2008
Profesörlük: YYÜ. İlahiyat Arap Dili ve Belağatı 2013
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :
Mu'tezile İnanç Sisteminde "el-Emru bi'l-ma'ruf ve'n-nehyu ani'l-münker" Prensibi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nadim MACİT
Doktora Tezi ve Danışmanı :
Nahivciler İle Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar. Danışman: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan
Doğum Yeri Van
Doğum Tarihi 25.08.1970
Lisans Yaptığı Üniversite Atatürk Üniversitesi
Lisans Tarihi 24.05.1992
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yüksek Lisans Tarihi 06.08.1995
Yüksek Lisans Tezi Kelam
Doktora Yaptığı Üniversite Marmara Üniversitesi
Doktora Tarihi 21.03.2001
Doktora Tezi Nahivcilerle Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar
Yardımcı Doçent Atandığı Tarih 12.10.2004
Doçent Atandığı Tarih 07.01.2008
Profesör Atandığı Tarih 05.04.2013
Adres yüzüncü yıl üniversitesi ilahiyat fakültesi van
Dahili 4833
E-posta msirin@yyu.edu.tr
Diğer E-posta sirinvan@hotmail.com