Öğretim Elemanı Detayları
Adı Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Özli
Görevi Dekan Yardımcısı
Diğer Görevi Ana Bilim Dalı Başkanı
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı
Doğum Yeri kiğı
Doğum Tarihi 21.02.1970
Lisans Yaptığı Üniversite Ezher Üniversitesi
Lisans Tarihi 15.02.1970
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi
Yüksek Lisans Tarihi 15.06.2001
Doktora Yaptığı Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi
Doktora Tarihi 29.05.2009
Yardımcı Doçent Atandığı Tarih 21.09.2011
Adres Firat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Telefon 2370000
Dahili 5161
E-posta mozli@firat.edu.tr
Diğer E-posta muzafferozli@hotmail.com