Öğretim Elemanı Detayları
Adı Öğr. Gör. Süleyman Kablan
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı
E-posta skaplan610@gmail.com