Öğretim Elemanı Detayları
Adı Arş. Gör. Selçuk Pekparlatır
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı