Öğretim Elemanı Detayları
Adı Öğr. Gör. Muhammed el-Fecr
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı