Öğretim Elemanı Detayları
Adı Öğr. Gör. Muhammet Mücahit Asutay
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı
E-posta mucahitasutay@hotmail.com