Öğretim Elemanı Detayları
Adı Arş. Gör. Bünyamin Aydın
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı
Lisans Yaptığı Üniversite Marmara Ünv. İlahiyat Fak.
Lisans Tarihi 25.06.2003
Lisans Tezi Kılıçzâde Hakkı ve İ'tikâdât-ı Bâtılaya Îlân-ı Harp Adlı Eseri
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Erciyes Ünv.
Yüksek Lisans Tarihi 18.06.2007
Yüksek Lisans Tezi Nakibzâde Hâlid Aynî ve Netîcetü'l-Usûl Adlı Eseri (Tahkik ve Tahlil)
Adres Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Telefon 0246 2114602
Dahili 4602
E-posta bunyaminaydin@sdu.edu.tr