Öğretim Elemanı Detayları
Adı Arş. Gör. Zehra Özli
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı
E-posta zozli@sakarya.edu.tr
Diğer E-posta zhrozli@hotmail.com