Öğretim Elemanı Detayları
Adı Öğr. Gör. Bekir Tuna
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı
Kütüphanesindeki Eserler