Öğretim Elemanı Detayları
Adı Öğr. Gör. Yusuf Sami Samancı
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı