Öğretim Elemanı Detayları
Adı Dr. Arş. Gör. İbrahim FİDAN
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı