Öğretim Elemanı Detayları
Adı Arş. Gör. İsmail EKİNCİ
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı
Özgeçmiş 1980 Erzurum doğumlu. İlk okulu Erzurum Kültür Kurumu İlk Öğretim okulunda, orta öğretimi Erzurum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 2000-2004 Yıllarında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Lisans eğitimini, 2007-2010 Yıllarında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2013 Yılı Ocak ayı itibariyle Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belağatı bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2015 yılı itibarıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçici görevlendirmeyle görevlendirildi. Halen burada görevli bulunmakta ve Doktora eğitimini devam ettirmektedir.
Doğum Yeri Erzurum
Doğum Tarihi 11.11.1980
Lisans Yaptığı Üniversite Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Marmara Üniversitesi
Doktora Yaptığı Üniversite Necmettin Erbakan Üniversitesi
Adres Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Web Adresi www.ismailekinci.com
E-posta ekinciismaiil@hotmail.com
Hakemsiz Makaleleri
Bedî' İlminde İfade Güzelleştirici Sanatlardan Cinas, Seci ve İktibas
Kütüphanesindeki Eserler