Öğretim Elemanı Detayları
Adı Arş. Gör. Mustafa KARTAL
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı