Öğretim Elemanı Detayları
Adı Arş. Gör. Abdullah BİLİN
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belağatı